نام کاربری
کلمه عبور
ثبت نام
نام کاربری خود را فراموش کرده ام
تعداد کل یافت شده:24884
ارسال پیامک
کمک حسابدار - بازدید: 140
نام و نام خانوادگی
پریسا حسین پور
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1371-07-30
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
کمک حسابدار - منشیگری - اموردفتری - هماهنگی تلفنی
اموراداری - بازدید: 37
نام و نام خانوادگی
سجاد علیزاده
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1371/01/12
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموراداری - اموردفتری - انبارداری - برنامه ریزی وکنترل پروژه - حسابدار - طراحی دکورسیون داخلی - مربیگری - کاردرکارخانه - کارپردازی(تدارکات) - کامپیوتر - تخریب ساختمان - ج ...
رانندگی بدون خودرو - بازدید: 8
نام و نام خانوادگی
وحید محرمی اقدم
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1365/5/20
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
رانندگی بدون خودرو - خدماتی - کارگرساده - کاردرکارگاه وتولیدی - تراشکاری
رانندگی بدون خودرو - بازدید: 7
نام و نام خانوادگی
عوض دهقان زاده
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1358/6/19
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
رانندگی بدون خودرو - خدماتی - کارگرساده - کاردرکارگاه وتولیدی
مربیگری - بازدید: 28
نام و نام خانوادگی
عاطفه صابر
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1360/10/23
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
مربیگری - برنامه نویسی - اموردفتری - مترجمی(زبان انگلیسی)
اموراجرایی - بازدید: 102
نام و نام خانوادگی
یگانه طلاب
جنسیت
زن
تاریخ تولد
13771/12/06
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموراجرایی - برنامه ریزی وکنترل پروژه - مدیرپروژه - مسئول فنی - عمران - کنترل کیفی
انبارداری - بازدید: 44
نام و نام خانوادگی
رسول اکبرپور
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1373/05/16
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
انبارداری - نگهبان - کاردربیمه - اموراداری - کاردرکارخانه - کارگرساده
اموردفتری - بازدید: 22
نام و نام خانوادگی
نرگس آبادی
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1372/6/17
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - هماهنگی تلفنی - مسئول فروش
اموردفتری - بازدید: 19
نام و نام خانوادگی
نسترن سعیدی
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1367/1/2
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - مدیریت
اموردفتری - بازدید: 14
نام و نام خانوادگی
نگین خلیلی
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1373/2/28
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - فروشنده - هماهنگی تلفنی
اموردفتری - بازدید: 9
نام و نام خانوادگی
علیرضا گوزل زاده
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1343/11/6
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - فروشنده
اموردفتری - بازدید: 14
نام و نام خانوادگی
رباب اصلانی
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1371/5/26
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - مدیرفروش - بایگانی - پذیرش (کلینیک-مطب) - کار درآزمایشگاه
کمک حسابدار - بازدید: 25
نام و نام خانوادگی
پریسا پور محمد
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1368/10/25
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
کمک حسابدار - کاردربیمه - اموردفتری - هماهنگی تلفنی
اموردفتری - بازدید: 10
نام و نام خانوادگی
مینا هاشمی
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1369/12/5
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - مدیرفروش - بایگانی
صندوق دار - بازدید: 26
نام و نام خانوادگی
سمانه دهدار
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1372/2/13
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
صندوق دار - فروشنده - انبارداری - اموردفتری
معماری - بازدید: 40
نام و نام خانوادگی
ندا سعیدی
جنسیت
زن
تاریخ تولد
73/4/6
حداقل حقوق
12000000 ريال
مهارت ها
معماری - اتوکدکار - اموردفتری - کامپیوتر
اموردفتری - بازدید: 26
نام و نام خانوادگی
زهرا فرضی
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1374/6/7
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - کاردربیمه - حسابدار
اموردفتری - بازدید: 16
نام و نام خانوادگی
مهناز عباس کبیری
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1371/4/4
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - صندوق دار - فروشنده
اموردفتری - بازدید: 20
نام و نام خانوادگی
امیررضا آبی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1378/6/2
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - صندوق دار
اموردفتری - بازدید: 16
نام و نام خانوادگی
زهرا عشاق
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1375/11/14
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - صندوق دار - منشیگری
فروشنده - بازدید: 51
نام و نام خانوادگی
عطااله خیریه
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1373/11/13
حداقل حقوق
10000000 ريال
مهارت ها
فروشنده - اموردفتری - کارگرساده
رانندگی بدون خودرو - بازدید: 10
نام و نام خانوادگی
رسول مصفا
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1343/6/2
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
رانندگی بدون خودرو - خدماتی - کاردرکارخانه
اموردفتری - بازدید: 14
نام و نام خانوادگی
سلوی طهرانچی زاده سعید
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1372/7/27
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - صندوق دار
اموردفتری - بازدید: 40
نام و نام خانوادگی
نسیم نباتی
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1375/2/6
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - کاردرکارخانه - کارگرساده - کاردرکارگاه وتولیدی
اموردفتری - بازدید: 28
نام و نام خانوادگی
بهزاد عادلی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1368/8/22
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - اموراداری - کمک حسابدار - حسابدار
کامپیوتر - بازدید: 154
نام و نام خانوادگی
ندا حسن زاده نجاری
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1370-06-15
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
کامپیوتر - طراحی وفتوشاپ - امورهنری - مشاغل خانگی - اموردفتری
کاردربیمه - بازدید: 12
نام و نام خانوادگی
یحیی سروش
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1359/6/7
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
کاردربیمه - اموردفتری - صندوق دار - فروشنده - رانندگی بدون خودرو
کاردربیمه - بازدید: 13
نام و نام خانوادگی
فهیمه طاهری نژاد
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1375/1/14
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
کاردربیمه - اموردفتری - صندوق دار
کنترل کیفی - بازدید: 33
نام و نام خانوادگی
نفیسه خدا بخشی
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1374/02/04
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
کنترل کیفی - تدریس - اموردفتری
حسابدار - بازدید: 85
نام و نام خانوادگی
نسیم خدایارپور
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1367/03/17
حداقل حقوق
12000000 ريال
مهارت ها
حسابدار - کمک حسابدار - اموردفتری