نام کاربری
کلمه عبور
ثبت نام
نام کاربری خود را فراموش کرده ام
تعداد کل یافت شده:25635
ارسال پیامک
اموردفتری - بازدید: 12
نام و نام خانوادگی
افسانه شیره گر
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1375/6/30
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری
اموردفتری - بازدید: 12
نام و نام خانوادگی
نیلوفر پاشازاده
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1381/2/17
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - منشیگری
خدماتی - بازدید: 67
نام و نام خانوادگی
رحیم نیک سیرت
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1362/03/08
حداقل حقوق
15000000 ريال
مهارت ها
خدماتی - آبدارچی - جوشکاری - کاردرکارخانه - کارگرساده - آرماتوربندی
اموردفتری - بازدید: 3
نام و نام خانوادگی
علیرضا شاکری
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1368/1/26
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری
اموردفتری - بازدید: 9
نام و نام خانوادگی
مهسا اکبرپور
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1377/4/5
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری
اموردفتری - بازدید: 6
نام و نام خانوادگی
آذر قنبری
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1369/9/30
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - بسته بندی
اموردفتری - بازدید: 4
نام و نام خانوادگی
شهنام انجینی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1367/6/15
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری
اموردفتری - بازدید: 7
نام و نام خانوادگی
وحید مرادیلر
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1371/11/3
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری
اموردفتری - بازدید: 20
نام و نام خانوادگی
الهام تاران
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1365/3/10
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری
اموردفتری - بازدید: 46
نام و نام خانوادگی
نسرین نامجو گرمی
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1373/11/19
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - صندوق دار - حسابدار
رانندگی بدون خودرو - بازدید: 3
نام و نام خانوادگی
ذکریا کوهی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1365/4/20
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
رانندگی بدون خودرو - صندوق دار - کارگرساده
رانندگی بدون خودرو - بازدید: 3
نام و نام خانوادگی
رحیم فرامرزی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1364/3/20
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
رانندگی بدون خودرو - صندوق دار - کارگرساده
اموردفتری - بازدید: 12
نام و نام خانوادگی
عاطفه ریخته گر خیابانی
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1356/6/20
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - منشیگری
بازاریابی - بازدید: 46
نام و نام خانوادگی
میر رضا موسوی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1373/03/14
حداقل حقوق
2 ريال
مهارت ها
بازاریابی - خدماتی - اموردفتری - جمع آوری اطلاعات - فروشنده - کارگرساده
کاردرکارخانه - بازدید: 114
نام و نام خانوادگی
بهرام یاجم
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1355-06-25
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
کاردرکارخانه - پستاسازی - تولیدی کفش - فروشنده - خدماتی - کارگرساده
اموردفتری - بازدید: 21
نام و نام خانوادگی
زینب حاجی زاده
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1371/4/20
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری
اموردفتری - بازدید: 9
نام و نام خانوادگی
باقر فتحی گول
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1361/6/28
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - فروشنده - رانندگی بدون خودرو - بازاریابی
منشیگری - بازدید: 12
نام و نام خانوادگی
محدثه بابایی
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1376/4/17
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
منشیگری - اموردفتری
منشیگری - بازدید: 4
نام و نام خانوادگی
حمیده امامی
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1358/6/28
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
منشیگری - رانندگی بدون خودرو - کاردرکارخانه
منشیگری - بازدید: 5
نام و نام خانوادگی
پیمان محرمی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1370/5/8
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
منشیگری - رانندگی بدون خودرو - کاردرکارخانه - کارگرساده
اموردفتری - بازدید: 3
نام و نام خانوادگی
ایوب مظهری بالان
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1370/4/22
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - مدیرداخلی
اموردفتری - بازدید: 13
نام و نام خانوادگی
ندا عبدالهی
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1375/5/1
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - کمک حسابدار - حسابدار
اموردفتری - بازدید: 6
نام و نام خانوادگی
جمیله سعیدی فر
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1364/2/26
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - کمک حسابدار - حسابدار
کارگرساده - بازدید: 2
نام و نام خانوادگی
علی تقی پور
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1378/10/10
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
کارگرساده - رانندگی بدون خودرو
آشپزی - بازدید: 4
نام و نام خانوادگی
مهین اعلاباف محمدی
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1353/6/31
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
آشپزی - کارگرساده
اموردفتری - بازدید: 11
نام و نام خانوادگی
حبیبه استادی
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1363/7/ 18
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - صندوق دار
حسابدار - بازدید: 20
نام و نام خانوادگی
رعنا عبدالرحیم
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1374/5/13
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
حسابدار
رانندگی بدون خودرو - بازدید: 4
نام و نام خانوادگی
علیرضا مهدی نژاد
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1349/4/1
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
رانندگی بدون خودرو - نگهبان - کارگرساده
منشیگری - بازدید: 25
نام و نام خانوادگی
فریبا غفرانی
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1376/7/28
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
منشیگری - بازاریابی - روابط عمومی - فروشنده - طراحی وفتوشاپ - اموردفتری
منشیگری - بازدید: 11
نام و نام خانوادگی
امیرحسین منافی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1381/6/31
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
منشیگری - بازاریابی - روابط عمومی - فروشنده - طراحی وفتوشاپ