نام کاربری
کلمه عبور
ثبت نام
نام کاربری خود را فراموش کرده ام
تعداد کل یافت شده:25645
ارسال پیامک
فروشنده - بازدید: 17
نام و نام خانوادگی
علی داد خواه
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1377/12/04
حداقل حقوق
30000000 ريال
مهارت ها
فروشنده - صندوق دار - سالن کار - انبارداری - طراحی وفتوشاپ - طراحی وب سایت
منشیگری - بازدید: 2
نام و نام خانوادگی
زهرا قربانی منور
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1368/06/09
حداقل حقوق
35000000 ريال
مهارت ها
منشیگری - کاردرکارخانه
اموراداری - بازدید: 2
نام و نام خانوادگی
فاطمه امینه
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1371/04/27
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموراداری - پذیرش (کلینیک-مطب) - دارویار(نسخه پیچ)
اموردفتری - بازدید: 142
نام و نام خانوادگی
مهسا نقش حسینی بدر
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1375-01-27
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - آژانس هواپیمایی - کامپیوتر - اموراداری - تایپیست
بازاریابی - بازدید: 12
نام و نام خانوادگی
آرزو نیمه فروش
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1358/05/22
حداقل حقوق
3500000 ريال
مهارت ها
بازاریابی - منشیگری
اموراداری - بازدید: 10
نام و نام خانوادگی
سیما عباسپور
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1365/06/02
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموراداری - مدیرداخلی - تدریس (زبان انگلیسی) - تدریس
اموراداری - بازدید: 16
نام و نام خانوادگی
سعید مهرجوی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1364/03/13
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموراداری - طراحی دکورسیون داخلی - نرم افزار
تاسیسات - بازدید: 12
نام و نام خانوادگی
هومن جعفرپور
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1375/06/08
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
تاسیسات - جوشکاری - پتروشیمی - لوله کشی - مکانیک
اموراداری - بازدید: 10
نام و نام خانوادگی
کریم باقرزاده
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموراداری - اموردفتری
مسئول فروش - بازدید: 45
نام و نام خانوادگی
رضا وجدانی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1367/7/17
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
مسئول فروش - اموردفتری - انبارداری - پشتیبانی سیستم کامپیوتر
اموراداری - بازدید: 15
نام و نام خانوادگی
فرزین درخشان
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1376/12/08
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموراداری - اموردفتری - مسئول فروش - مکانیک
رانندگی بدون خودرو - بازدید: 22
نام و نام خانوادگی
اکبر شکوری مهر
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1355/1/1
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
رانندگی بدون خودرو - کارگرساده - کاردرکارخانه - نگهبان
اموراداری - بازدید: 16
نام و نام خانوادگی
امیرحسین سید کنعانی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1357/01/10
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموراداری - اموربازرگانی - انبارداری - بازاریابی - حسابدار - مدیریت فروشگاه - مسئول فروش - کاردربیمه
کارگرساده - بازدید: 57
نام و نام خانوادگی
مجید گلوانی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1368/01/12
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
کارگرساده - مسئول فروش - صندوق دار - کاردرکارخانه - اموراداری - اموردفتری - انبارداری
کاردرکارخانه - بازدید: 132
نام و نام خانوادگی
بهرام یاجم
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1355-06-25
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
کاردرکارخانه - پستاسازی - تولیدی کفش - فروشنده - خدماتی - کارگرساده
آبدارچی - بازدید: 455
نام و نام خانوادگی
وحید رازی الوار
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1364-05-07
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
آبدارچی - اموراداری - اموردفتری - اپراتور - بازاریابی - بازاریابی تلفنی - بسته بندی - خدماتی - رانندگی باخودرو - رانندگی بدون خودرو - سالن کار - فروشنده - مدیریت - مسئول پخش ...
اموراداری - بازدید: 38
نام و نام خانوادگی
زیبا صفری
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1373/05/16
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموراداری - اموردفتری - تدریس (زبان انگلیسی)
اموراداری - بازدید: 31
نام و نام خانوادگی
پرستو صدیق اعتقاد
جنسیت
زن
تاریخ تولد
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموراداری - اموردفتری - دستیار دندانپزشکی
انفورماتیک - بازدید: 29
نام و نام خانوادگی
مهدی محمدزاده هوراند
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1374/5/3
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
انفورماتیک - اموراداری - اموردفتری - پشتیبانی سیستم کامپیوتر - مسئول فنی - مدیرپروژه - پشتیبان سایت - برنامه آفیس
برق صنعتی - بازدید: 178
نام و نام خانوادگی
فرشید خلیفه زاده
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1372-02-07
حداقل حقوق
4000000 ريال
مهارت ها
برق صنعتی - اموراداری - کامپیوتر - تدریس - جمع آوری اطلاعات
اموراداری - بازدید: 16
نام و نام خانوادگی
حافظ زارع الرد
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1377/08/03
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموراداری - اموردفتری - تراشکاری - رانندگی بدون خودرو - فروشنده - مدیریت فروشگاه - مسئول فروش - منشیگری - کاردرکارخانه
بازاریابی - بازدید: 119
نام و نام خانوادگی
طناز وفابخش
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1368/11/01
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
بازاریابی - اموراداری - اموردفتری - مخابرات - بایگانی - مدیرفروش
نگهبان - بازدید: 19
نام و نام خانوادگی
یعقوب رسولی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1360/12/15
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
نگهبان - کاردرکارخانه - کارگرساده
اموراداری - بازدید: 13
نام و نام خانوادگی
محمدرضا محمدزاده اصل
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1359/11/20
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموراداری - اموردفتری - مدیریت - کاردرکارخانه - کامپیوتر
اموراداری - بازدید: 30
نام و نام خانوادگی
فاطمه علیزاده
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1361
حداقل حقوق
30000 ريال
مهارت ها
اموراداری - اموراجرایی - اموردفتری - اپراتور - تدریس - حسابدار
فروشنده - بازدید: 197
نام و نام خانوادگی
محمدرضا خان پور
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1369-01-01
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
فروشنده - اموردفتری - بایگانی - هماهنگی تلفنی - مدیریت امورمالی - مدیریت فروشگاه - تدریس - تایپیست
نگهبان - بازدید: 10
نام و نام خانوادگی
ارش فتحی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1370/01/29
حداقل حقوق
2000000 ريال
مهارت ها
نگهبان - رانندگی بدون خودرو - فروشنده
اموراداری - بازدید: 32
نام و نام خانوادگی
افسانه دهقان
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1366/06/30
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموراداری - بایگانی - هماهنگی تلفنی - کامپیوتر
اموراداری - بازدید: 11
نام و نام خانوادگی
رضا سعادتی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1368/03/04
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموراداری - رانندگی بدون خودرو - منشیگری - کاردرکارخانه - کارگرساده
کامپیوتر - بازدید: 109
نام و نام خانوادگی
ناهید صبری
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1360-03-09
حداقل حقوق
1000000 ريال
مهارت ها
کامپیوتر - نرم افزار - تدریس (زبان انگلیسی) - منشیگری - اموردفتری