نام کاربری
کلمه عبور
ثبت نام
نام کاربری خود را فراموش کرده ام
تعداد کل یافت شده:25383
ارسال پیامک
رانندگی بدون خودرو - بازدید: 8
نام و نام خانوادگی
منوچهر رنجبری
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1367/3/10
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
رانندگی بدون خودرو - کاردرکارخانه - انبارداری
رانندگی بدون خودرو - بازدید: 1
نام و نام خانوادگی
مرتضی فیروزی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1364/5/15
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
رانندگی بدون خودرو - کاردرکارخانه - آشپزی - انبارداری
رانندگی بدون خودرو - بازدید: 1
نام و نام خانوادگی
حسین شهبازی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1374/5/22
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
رانندگی بدون خودرو - کاردرکارخانه
اموردفتری - بازدید: 19
نام و نام خانوادگی
رقیه قربانی
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1374/2/11
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - مسئول فروش - هماهنگی تلفنی - دستیار دندانپزشکی - مدیریت
رانندگی بدون خودرو - بازدید: 1
نام و نام خانوادگی
علی رضا پیراد
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1372/10/22
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
رانندگی بدون خودرو - کاردرکارخانه
رانندگی بدون خودرو - بازدید: 1
نام و نام خانوادگی
میرکریم قریشی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1376/6/31
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
رانندگی بدون خودرو - کاردرکارخانه
رانندگی بدون خودرو - بازدید: 1
نام و نام خانوادگی
حمیدرضا زمانی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1360/10/26
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
رانندگی بدون خودرو - کاردرکارخانه
کارگزینی - بازدید: 2
نام و نام خانوادگی
اصغر رهبری
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1361/1/1
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
کارگزینی - اموردفتری
رانندگی بدون خودرو - بازدید: 3
نام و نام خانوادگی
صمد رهنورد
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1350/1/1
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
رانندگی بدون خودرو - کارگرساده - کاردرکارخانه
رانندگی بدون خودرو - بازدید: 2
نام و نام خانوادگی
حسن حیدری
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1346/9/20
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
رانندگی بدون خودرو - کارگرساده - کاردرکارخانه
رانندگی بدون خودرو - بازدید: 2
نام و نام خانوادگی
توحید کیانی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1364/8/20
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
رانندگی بدون خودرو - کارگرساده
رانندگی بدون خودرو - بازدید: 4
نام و نام خانوادگی
مالک غفوری
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1366/6/20
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
رانندگی بدون خودرو - کاردرکارخانه - کارگرساده - فروشنده
رانندگی بدون خودرو - بازدید: 1
نام و نام خانوادگی
مهدی یحیی پور
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1364/6/25
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
رانندگی بدون خودرو - کاردرکارخانه
رانندگی بدون خودرو - بازدید: 1
نام و نام خانوادگی
حسین شادآراء
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1355/1/1
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
رانندگی بدون خودرو - کاردرکارخانه
اموردفتری - بازدید: 2
نام و نام خانوادگی
علی شریفی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1375/5/25
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - مشاورروانشناسی - رانندگی بدون خودرو
کارگرساده - بازدید: 1
نام و نام خانوادگی
رضا اکبری
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1363/2/10
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
کارگرساده - کارگر ساختمان - رانندگی بدون خودرو
پرسکاری - بازدید: 53
نام و نام خانوادگی
مسعود قره چورلی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1355/06/30
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
پرسکاری - کارگر فنی - کاردرکارخانه - کارگرساده - بسته بندی
بازاریابی - بازدید: 3
نام و نام خانوادگی
صبا محمدی اقدم
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1374/5/21
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
بازاریابی - مدیرداخلی - مدیرفروش - مدیریت - اموردفتری
اموراداری - بازدید: 114
نام و نام خانوادگی
احمد جباری
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1367-05-21
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموراداری - اموردفتری - کامپیوتر - مسئول فروش - روابط عمومی
رانندگی بدون خودرو - بازدید: 1
نام و نام خانوادگی
مهران جلیلی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1374/1/9
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
رانندگی بدون خودرو - کاردرکارخانه - کارگرساده
رانندگی بدون خودرو - بازدید: 1
نام و نام خانوادگی
ابوالفضل سخن سرای
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1354
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
رانندگی بدون خودرو - کاردرکارخانه - کارگرساده
رانندگی بدون خودرو - بازدید: 1
نام و نام خانوادگی
غلامرضا مسعودی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1352/12/29
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
رانندگی بدون خودرو - جوشکاری - کاردرکارخانه
رانندگی بدون خودرو - بازدید: 1
نام و نام خانوادگی
ناصر پورمهدی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1343/12/20
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
رانندگی بدون خودرو - اموردفتری
اموردفتری - بازدید: 43
نام و نام خانوادگی
سیما پیمانی
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1364/07/16
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - منشیگری - صندوق دار
اموردفتری - بازدید: 3
نام و نام خانوادگی
نسیم حسینی
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1372/11/13
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - مدیرفروش - بازاریابی - حسابدار
اموراداری - بازدید: 58
نام و نام خانوادگی
علی مهرجوی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1339/03/24
حداقل حقوق
8000000 ريال
مهارت ها
اموراداری - کمک حسابدار - اموردفتری - نگهبان
اموردفتری - بازدید: 3
نام و نام خانوادگی
علی رضایی زین آباد
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1375 /2/3
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - رانندگی بدون خودرو
اموردفتری - بازدید: 3
نام و نام خانوادگی
سالار ابوالقاسم زاده
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1375/2/28
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - رانندگی بدون خودرو
مدیریت - بازدید: 3
نام و نام خانوادگی
فریدون زارعی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1336/11/20
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
مدیریت - مدیریت امورمالی - مدیریت فروشگاه - مدیرداخلی
کاردرکارگاه وتولیدی - بازدید: 18
نام و نام خانوادگی
رحیم صالحی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1361/10/29
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
کاردرکارگاه وتولیدی - انبارداری - کادرفنی - شرکت گاز - بایگانی - هتل داری - فروشنده - رانندگی بدون خودرو